Locuri : Muzee

ROPE STREET MUSEUM

Strada Sforii a ajuns în ultimii ani o atracţie turistică recunoscută pe plan mondial. Pentru vizitatorii oraşului Braşov o plimbare pe uliţa îngustă este recomandarea tuturor ghizilor.

Are o lăţime care variază între numai 111 şi 135 de centimetri şi o lungime de 80 de metri. Strada Sforii din Braşov este considerată a fi cea mai îngustă „uliţă\” din Europa de est, motiv pentru care a devenit obiectiv turistic.

Celebrul ghid Michelin i-a acordat o stea, distincţie ce înseamnă că strada Sforii merită vizitată.

Puţini ştiu că strada Sforii are o istorie de câteva secole. A fost atestată documentar în secolul al XVII-lea şi reflectă tendinţele de urbanizare ale Braşovului medieval. A fost atestată documentar în secolul al XVII-lea şi mult timp a fost folosită doar ca o cale de legătură între străzile Porta Schei şi Cerbului. Se spune că pe aici treceau în trecut pompierii ca să ajungă mai uşor în Schei în cazul producerii unor incendii. Strada şi-a recăpătat farmecul de odinioară şi datorită felinarelor care arată exact ca cele de acum 100 de ani. Lămpaşele folosite acum au fost comandate după modelul celor existente la muzeu, singura diferenţă fiind aceea că azi nu mai funcţionează cu gaz.

Arată ca acum 100 de ani

În vremea comuniştilor, dar şi după anii ’90 strada a fost lăsată de izbelişte şi nimănui nu i-a păsat că poate deveni o atracţie turistică importantă, deoarece este un element unic nu doar al Braşovului, ci şi al României.
Primele renovări la strada Sforii au avut loc în 1998, cu sprijinul unui sportiv braşovean revenit acasă din America. Dan Oprea a fost nemuţumit de cum arăta străduţa şi a reuşit să obţină o finanţare de 8.000 de euro pentru a schimba puţin aspectul străduţei.
Marea transformare a străzii de la un simplu gang îngust la o atracţie turistică veritabilă a venit în 2003. Atunci a fost schimbat pavajul şi s-au refăcut pereţii clădirilor. Strada şi-a recăpătat farmecul de odinioară şi datorită felinarelor care arată exact ca cele de acum 100 de ani. Lămpaşele folosite acum au fost comandate după modelul celor existente la muzeu, singura diferenţă fiind aceea că azi nu mai funcţionează cu gaz.

Promovare internaţională
Imediat după reabilitare, străduţa a fost inclusă în toate ghidurile turistice care prezentau Braşovul şi a fost promovată şi la târgurile de turism de peste hotare. Aşa a devenit celebră. A primit chiar şi o stea în Ghidul de Turism Michelin, semn că merită vizitată. De asemenea, publicaţia americană The Huffington Post a inclus Strada Sforii într-un top al celor mai înguste alei din lume alături de străzi din Germania, Marea Britanie, Italia, Canada, SUA şi China.

Dimensiunile minuscule ale Străzii Sforii

Strada Sforii este acum atestată ca fiind cea mai îngustă din Europa de Est. Are o lăţime care variază între numai 111 şi 135 de centimetri şi o lungime de 80 de metri.
„Numele străzii a fost dat de dimensiunile ei foarte înguste, dar şi de faptul că dacă o priveşti arată exact ca un cordon, ca o sfoară. Practic numele este o metaforă între aspectul străzii şi al dimensiunilor ei“, spune arhitectul Mihai Ioniţă.

Legenda îndrăgostiţilor
Mii de turişti vin să vadă astăzi Strada Sforii, fie atraşi de arhitectura din jur, fie din pură curiozitate. Un lucru este cert: este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Braşov şi unul dintre locurile preferate pentru deja celebrul selfie.
Strada Sforii are şi o legendă care prinde şi astăzi foarte bine la îndrăgostiţi. Se spune că în perioada medievală aici se ascundeau cuplurile pentru a se săruta în intimidate, dar şi tinerii îndrăgostiţi ai căror părinţi nu erau de acord cu relaţia lor. Legenda care a resistat peste ani spune că tinerii îndrăgostiţi care se sărută pe Strada Sforii sunt destinaţi să rămână împreună toată viaţa.

http://travelguide.michelin.com/europe/romania/brasov-county/brasov-kronstadtbrasso/strada-sforii-rope-street

 

Traducere in ENGLEZA

In recent years, Rope Street has become a tourist attraction that is globally recognised. For the visitors of Brașov, all guides recommend a walk on the narrow street.

It has a width varying only between 111 and 135 centimeters and a length of 80 meters. The Rope Street in Brasov is considered to be the narrowest „street” in Eastern Europe, which is why it became a tourist attraction.

 

The famous guide Michelin granted it a star, distinction which means that Rope Street is worth visiting.

 

Few know that the Rope Street has a history of several centuries. It was documented in the seventeenth century and reflects the trends of urbanization of medieval Brasov. It was documented in the seventeenth century and has been used for a long time as a way of linking the Porta Schei and Cerbului streets. It is said that in the past the firefighters passed by here to get easier in Schei in case of fire. The street regained its former charm also due to the lights (lamps) that look just like those from 100 years ago. The lamps used today were ordered after the model of those you can find in the museum, the only difference being that today they are no longer working on gas.

 

It looks like 100 years ago

 

In communist times, but also after 90s, the street was left to chance and nobody cared that it might become an important tourist attraction because it is a unique element not only for Brasov, but also for Romania.

The first renovations of the Rope Street took place in 1998 with the support of a sportsman in Brasov who came back home from America. Dan Oprea was displeased with how the alley looked and he was able to obtain a financing of 8,000 Euros to change the aspect of the alley a little.

The great transformation of the street from a simple narrow alleyway to a veritable tourist attraction came in 2003. Then the paving was changed and the walls of the buildings were redone. The street regained its former charm also thanks to the lights that look just like those from 100 years ago. The lamps that are used today were ordered after the model of those found in the museum, the only difference being that today they no longer work on gas.
International promotion

Immediately after rehabilitation, the street was included in all the tourist guides that were presenting Brasov and it was promoted at the tourism fairs from abroad. That is how it became famous. It has even received a star in the Michelin Travel Guide, sign that it is worth visiting. Also, the American publication The Huffington Post included the Rope Street in a top of the narrowest alleys in the world along streets in Germany, Britain, Italy, Canada, USA and China.
The small dimensions of Rope Street

The Rope Street is now proven to be the narrowest in Eastern Europe. It has a width varying only between 111 and 135 centimeters and a length of 80 meters.

„The name of the street was given by its very narrow dimensions, but also by the fact that if you look at it, it looks exactly like a string, a rope. Its name is practically a metaphor between the aspect of the street and its dimensions”, says the architect Michael Ioniță.
The legend of lovers

Thousands of tourists come here today to see the Rope Street, whether they are drawn by the surrounding architecture, or out of curiosity. One thing is certain: it is one of the most photographed places in Braşov and one of the favorite places for the already famous selfie.

The Rope Street has also a legend that even today is interesting for those in love. It is said that in medieval times the couples used to hide here to kiss within four walls, but also the young lovers whose parents did not approve of their relationship. The legend that lasted over the years says that the young lovers who kiss on Rope Street are destined to remain together for life.

 

http://travelguide.michelin.com/europe/romania/brasov-county/brasov-kronstadtbrasso/strada-sforii-rope-street

 

Screen Shot 2016-12-21 at 8.02.06 PM Screen Shot 2016-12-21 at 8.02.20 PM Screen Shot 2016-12-21 at 8.02.42 PM Screen Shot 2016-12-21 at 8.03.05 PM Screen Shot 2016-12-21 at 8.03.42 PM Screen Shot 2016-12-21 at 8.04.03 PM