De Citit : Recomandări

PROFI CONSULT

| 11 februarie

Centrul de consultanta pentru sanatate si securitate in munca

 • Cabinet de medicina muncii
 • Cabinet psihologic
 • Laborator de analize medicale
 • Servicii de consultanta pentru protectia muncii
 • Servicii de consultanta pentru situatii de urgenta ( P.SI. )

 

0268.314292

0723.205364

0745.997952

Brasov, str. Branduselor nr. 74

Cladirea green center, etajul 5, biroul 22

 

Oferta de servicii specializate in domeniul sanatatii si securitatii in munca

Centrul de consultanta pentru sanatate si securitate in munca PROFI CONSULT din Brasov a fost infiintat in anul 2012 de un grup de oameni dinamici, entuziasti si profesionisti, cu scopul de a veni in intampinarea angajatilor cu servicii integrate in urmatoarele domenii:

 1. Servicii medicale in domeniul sanatatii in munca: cabinet de medicina muncii, cabinet psihologic, laborator de analize medicale
 2. Servicii de consultanta in domeniul securitatii muncii, situatiilor de urgenta si apararii impotriva incendiilor (P.S.I.)

 

 1. Serviciile medicale in domeniul sanatatii in munca

Serviciile medicale sunt asigurate de angajatii si colaboratorii societatii S.C. PROFIMED L.M. CLINIQUE S.R.L. si cuprind;

 • Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin examenele medicale la angajare, examenele medicale de verificare a adaptarii la locul de munca, controalele medicale periodice si examenele medicale la reluarea activitatii
 • Participarea la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale, comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala tuturor factorilor implicati in procesul muncii, consiliere privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatilor, precum si consilierea pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca
 • Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie si/sau in caz de afectiuni cronice
 • Organizarea si gestionarea bazei de date cu dosarele medicale ale angajatilor, precum si luarea in evidenta si vizarea tuturor concediilor medicale ale angajatilor
 • Participarea la intocmirea rapoartelor de evaluare a locului de munca pentru salariatele care solicita protectia maternitatii la locul de munca
 • Intocmirea de rapoarte scrise privind starea de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale, precum si prezentarea acestora in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca
 • Efectuarea de analize de laborator, suplimentar fata de seturile de analize obligatorii pentru acordarea fisei de aptitudine in munca
 • Testari psihologice in domeniul psihologiei muncii si organizationale

 

 1. Serviciile de consultanta in domeniul securitatii muncii, situatiilor de urgenta si apararii impotriva incendiilor (P.S.I.)

Serviciile de consultanta in domeniul securitatii muncii sunt asigurate de catre angajatii societatii S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L. si cuprind:

 • Intocmirea documentatiilor specifice domeniului, prevazute de Legea nr. 319/2006 si de Normele metologice de aplicare a Legii nr. 319/2066, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
 • Intocmirea evaluarilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pe categorii de meserii si/sau activitati
 • Intocmirea planurilor specifice de prevenire si protectie in functie de riscurile evaluate
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca
 • Asigurarea instruirii personalului societatilor deservite atat in ce priveste instructajul introductiv-general, cat si cel periodic, in baza tematicilor intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Consemnarea instructajelor in fisele individuale de instruire a lucratorilor
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • Informarea periodica privind modificarile legislative din domeniu
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si modului de amplasare a acesteia, conform prevederilor H.G. 971/2006
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare fiecarui post de lucru si aducerea la cunostinta angajatorului a necesarului de dotare a lucratorilor cu echipamentte individuale de protectie, conform prevederilor H.G. nr. 1048/2006
 • Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitatea temporara de munca
 • Coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca a santierelor temporare sau mobile, conform H.G. 300/2006
 • Efectuarea de cursuri de prim-ajutor cu personal abilitat

De asemenea, oferim si servicii de consultanta in domeniul situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor (P.S.I.), precum:

 • Intocmirea dosarului cu documentele prevazute de Legea nr. 307/2006 si OMAI nr. 163/2006
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii si instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca
 • Asigurarea instruirii personalului societatilor deservite atat in ce priveste instructajul introductiv-general, cat si cel periodic, in baza tematicilor intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Consemnarea instructajelor in fisele individuale de instruire a lucratorilor
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • Informarea periodica privind modificarile legislative din domeniu
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu al societatii si prezentarea acestuia spre avizare organelor abilitate
 • Intocmirea documentatiei specifice pentru constituirea si infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU), daca este cazul
 • Intocmirea planurilor de protectie si interventie in caz de accident tehnologic in societate, pe caile de comunicatii (sosea, cale ferata etc.), acolo unde situatia o impune

Abonamentele pentru aceste servicii se stabilesc in funtie de domeniul de activitate al firmei, de numarul de angajati si de periodicitatea necesara instruirii angajatilor

PERSOANA DE CONTACT: ING. BUNGHIZ MARIUS – tel. 0745.997.952, email: [email protected]